Dịch vụ

Dịch vụ tại IBC Tech

Bên cạnh việc tư vấn, cung cấp máy, thiết bị trong ngành Kim hoàn và các ngành Công nghiệp sản xuất –
gia công kim loại, chúng tôi hiện mở rộng và phát triển các dịch vụ về cho thuê – mượn máy, tư vấn – đào
tạo, bảo hành – bảo trì, gia công nhằm cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ trọn gói và toàn diện.

Bảo hành – Bảo trì

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Tư vấn – đào tạo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Cho thuê – mượn máy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Dịch vụ gia công

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.