Phát triển thiết bị đo đạc có dây (OSA, OTDR) – GBJ

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp, chuyển giao, bào hành, bảo trí máy móc thiết bị trong ngành Công nghiệp Kim hoàn, ngành Công nghiệp và gia công kim loại, chúng tôi đã chứng minh được năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, dịch … Read more

Nhân viên vận hành máy cắt CNC Laser Fiber

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp, chuyển giao, bào hành, bảo trí máy móc thiết bị trong ngành Công nghiệp Kim hoàn, ngành Công nghiệp và gia công kim loại, chúng tôi đã chứng minh được năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, dịch … Read more

Nhân viên phát triển chương trình Firmwave – GBJ

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp, chuyển giao, bào hành, bảo trí máy móc thiết bị trong ngành Công nghiệp Kim hoàn, ngành Công nghiệp và gia công kim loại, chúng tôi đã chứng minh được năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, dịch … Read more

Nhân viên phát triển ứng dụng quản lý 1 ( Control Application)

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp, chuyển giao, bào hành, bảo trí máy móc thiết bị trong ngành Công nghiệp Kim hoàn, ngành Công nghiệp và gia công kim loại, chúng tôi đã chứng minh được năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, dịch … Read more

Kỹ sư phát triển phầm mềm ECU cùa ô tô – GBJ

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp, chuyển giao, bào hành, bảo trí máy móc thiết bị trong ngành Công nghiệp Kim hoàn, ngành Công nghiệp và gia công kim loại, chúng tôi đã chứng minh được năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, dịch … Read more

Nhân viên phát triển ứng dụng quản lý 1 ( Control Application)

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp, chuyển giao, bào hành, bảo trí máy móc thiết bị trong ngành Công nghiệp Kim hoàn, ngành Công nghiệp và gia công kim loại, chúng tôi đã chứng minh được năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, dịch … Read more

Nhân viên phát triển chương trình Firmwave – GBJ

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp, chuyển giao, bào hành, bảo trí máy móc thiết bị trong ngành Công nghiệp Kim hoàn, ngành Công nghiệp và gia công kim loại, chúng tôi đã chứng minh được năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, dịch … Read more

Nhân viên vận hành máy cắt CNC Laser Fiber

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp, chuyển giao, bào hành, bảo trí máy móc thiết bị trong ngành Công nghiệp Kim hoàn, ngành Công nghiệp và gia công kim loại, chúng tôi đã chứng minh được năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, dịch … Read more

Phát triển thiết bị đo đạc có dây (OSA, OTDR) – GBJ

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp, chuyển giao, bào hành, bảo trí máy móc thiết bị trong ngành Công nghiệp Kim hoàn, ngành Công nghiệp và gia công kim loại, chúng tôi đã chứng minh được năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, dịch … Read more

Kỹ sư phát triển phầm mềm ECU cùa ô tô – GBJ

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp, chuyển giao, bào hành, bảo trí máy móc thiết bị trong ngành Công nghiệp Kim hoàn, ngành Công nghiệp và gia công kim loại, chúng tôi đã chứng minh được năng lực chuyên môn, năng lực tài chính, dịch … Read more